Rəvayətlər

Ləzgi rəvayətləri

Şarvili - 5-ci hissə.  Şarvilinin qılıncı haqqında rəvayət.

 

Şarvili - 4-cü hissə.  Şarvilinin atı haqqında rəvayət.

 

Şarvili - 3-cü hissə.  Şarvilinin oğulluqa götürülməsi haqqında rəvayət.

 

Şarvili - 2-ci hissə.  Şarvilinin anadan olması haqqında rəvayət.

 

Şarvili - 1-ci hissə.  Şarvilinin anası haqqında  rəvayət .