Theater

The Lezgi version of Uzeyir Hacibeyov's spectacle -

"O olmasin, bu olsun".

Director - Bagir Ahmadov

Artists - Ilqar Burziyev, Marina Mahmudova

Music - Farhad Xalilov

 

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 01

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 02

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 03

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 04

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 05

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 06

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - 07

O olmasin bu olsun (lezgi dilinde) Qusar - SON